Bil Nama Kursus Tarikh Tempat Bil Peserta

1 Program Transformasi Minda Fasa Dua Tahun 2019 Siri 1 17-21 Jun KSAH 90
2 Program Transformasi Minda Fasa Dua Tahun 2019 Siri 2 24-28 Jun KSAH 90
3 Program Transformasi Minda Fasa Dua Tahun 2019 Siri 3 1-5 Jul KSAH 89
4 Program Transformasi Minda Fasa Dua Tahun 2019 Siri 4 8-12 Jul KSAH 120
5 Program Transformasi Minda Fasa Dua Tahun 2019 Siri 5 15-19 Jul KSAH 120
6 Program Transformasi Minda Fasa Dua Tahun 2019 Siri 6 22-26 Jul KSAH 120
7 Program Transformasi Minda Fasa Dua Tahun 2019 Siri 7 19-23 Aug KSAH 93
8 Program Transformasi Minda Fasa Dua Tahun 2019 Siri 8 26-30 Aug KSAH 90
9 Program Transformasi Minda Pelajar IPG Semester 7 Tahun 2019 17-21 Nov KSAH 104

     
   Jumlah   916